Forundersøgelse

Inden et behandlings- og træningsforløb på klinikken påbegyndes, er det nødvendigt med en grundig forundersøgelse. Til forundersøgelsen ser vi gerne, at klienten følges af en pårørende.

Forundersøgelsen tager ca. 1 - 2 time. Ved en forundersøgelse skabes et overblik over klientens forløb, og genoptræningspotentiale. Samt om evt. hjemmetræning er relevant.

 

Til forundersøgelsen ønskes medbragt kopi af: Genoptræningsplan. Fysio-, ergo- og logopædisk status (er ofte i genoptræningsplanen). Neuropsykologiske undersøgelser, hvis disse er foretaget. Relevante journalnotater. Det er vigtigt med en beskrivelse af lokalisationen af skaden, som eksempelvis skanningsbeskrivelse. Såfremt klienten indtager medicin ønskes dette oplyst.