Forundersøgelse

Inden et behandlings- og træningsforløb på klinikken påbegyndes, er det nødvendigt med en grundig forundersøgelse. Til forundersøgelsen må du gerne tage en pårørende med.

Forundersøgelsen tager ca. 1 - 2 time. Ved en forundersøgelse skabes et overblik over dit forløb, og genoptræningspotentiale. Samt om evt. hjemmetræning er relevant.

 

Til forundersøgelsen er det en fordel hvis du medbringer en kopi af: Genoptræningsplan. Fysio-, ergo- og logopædisk status (er ofte i genoptræningsplanen). Neuropsykologiske undersøgelser, hvis disse er foretaget. Relevante journalnotater. Det er vigtigt med en beskrivelse af lokalisationen af skaden, som eksempelvis skanningsbeskrivelse. Desuden hvilken medicin du får.