Patientsikkerhed

Vi gør alt hvad vi kan for at passe på dig, når du kommer i Lyngby Fysioterapi.

Skulle, der mod forventning ske en utilsigtet hændelse, kan du følge nedenstående link til pjecen ’Hjælp os med at blive endnu bedre’. 

https://stps.dk/da/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.ashx

 Denne pjece omfatter også information om klage- og erstatningsmuligheder.

 

Lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven, kap. 61 - Patientsikkerhed

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210110

 

Bekendtgørelse nr. 1 af 3. jan 2011 om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=134520

 

Vejledning nr. 1 af 3. jan 2011 om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=134522

 

Styrelsen for Patientsikkerhed https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse

 

Eksempler på utilsigtede hændelser, Styrelsen for patientsikkerhed https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/eksempler-paa-utilsigtede-haendelser/